● El grup municipal de Ciutadans a Gavà presenta aquesta proposta per tal de debatre-la al consell escolar i implantar-la a la ciutat de Gavà

Gavà, dissabte 8 de gener del 2016. El diputat de Ciutadans (C’s), Joan García, ha instat a través d’una moció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a “desenvolupar un protocol específic en l’àmbit educatiu sobre l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere”. García ha explicat que aquesta moció “es presentarà a tots els ajuntaments en els que Ciutadans té representació municipal”.

Per la seva banda, el portaveu del grup municiapl de C’s a l’Ajuntament de Gavà ha explicat que “el document, presentat al registre del Parlament, inclou una petició a la Generalitat per desenvolupar les lleis 14/2010 i 11/2014 aprovades a la cambra catalana” i ha destacat que “cal destinar al següent exercici pressupostari una partida amb recursos suficients per poder desenvolupar-les de manera efectiva”.

Així mateix Miguel Ángel Ibáñez ha manifestat la seva voluntat de “presentar la proposta de protocol de Ciutadans al consell escolar municipal perquè sigui treballada, esmenar-la i enriquida i es tingui en compte a les comissions de Gavà per tal de poder implantar-lo a la ciutat de Gavà i elevar-lo al Departament d’Ensenyament”.

C’s insta a Ensenyament a desarrollar un protocolo contra el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género

  • El grupo municipal de Ciutadans a Gavà presenta esta propuesta para debatirla en el Consell Escolar e implantarla en la ciudad de Gavà

El diputado de Ciutadans (C’s), Joan García, ha instado a través de una moción al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a “desarrollar un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género”. García ha explicado que esta moción “se presentará en todos los ayuntamientos en los que Ciutadans tenga representación municipal”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de C’s en el Ayuntamiento de Gavà, ha explicado que “el documento, presentado en el registro del Parlament, incluye una petición a la Generalitat para desarrollar las leyes 14/2010 y 11/2014 aprobadas en la cámara catalana” y ha destacado que “se debe destinar al siguiente ejercicio presupuestario una partida con recursos suficientes para poder desarrollarlos de manera efectiva”

Así mismo Miguel Ángel Ibáñez ha manifestado su voluntad de “presentar la propuesta de protocolo de Ciutadans al Consell Escolar municipal para que sea trabjada, se enmienda y enriquecerla y se tenga en cuenta en las comisiones para poder implantarlo en la ciudad de Gavà y elevarlo al Departament d’Ensenyament”.